Aucune Image Disponible

Kaiser Henrich II., 1002-1024, Bayerische Landesausstellung, cat. d’exposition (Bamberg, 9 juill. – 20 oct. 2002),

 Auteur: Kirmeier (Joseph), Schneidmüller (Bernd), Weinfurter (Stefan), Brockhoff (Evamaria) dir.  Collection:  Editeur: Stuttgart, K. Theiss Verlag & Augsburg, Haus der Bayerischen Geschichte,  Année: 2002  N. Inventaire: 1710  Cote: H HENR  N. pages: 439 p. + CD